Duck Hunt vo VR dodáva duálne ovládanie a granáty

^