Don’t Starve Together a Terraria sa spoja pri prechode šéfov

^