Oslnivá prezentácia maskuje celkom základného bojovníka v Dragon Ball Legends

^