Nová špecialistka spoločnosti Black Ops 4, Zero, je nerfed, pretože má príliš 1337 rokov

^