American Idol na GBA zhusťuje talent do dvoch tlačidiel

^