Všetky výnosy z novej pokožky Overwatch Mercy budú darované Nadácii pre výskum rakoviny prsníka

^