Ďalšia pokuta vo výške 10 miliónov dolárov utrpela v súdnom spore Team Xecuter vs. Nintendo

^