Yoot Saito pracoval na Mario Motors, zrušenej DS hre o stavebných motoroch

^