Po skončení Dobrodružného času skončí fáza televízie a ja som menej dieťa

^