Wildermythova zmes procedurálneho rozprávania a taktiky ma núti vracať sa ešte o jednu kapitolu

^