Počítačový patch 1.11 od spoločnosti Supreme Commander 2 je veľký

^