Super Meat Boy je na prepínači vynikajúci aj bez tradičného d-padu

^