O detailoch najnovšej náplasti divočiny sa objavili niektoré podrobnosti

^