Puzzle Quest 3 vychádza na mobiloch a prostredníctvom skorého prístupu na PC

^