PSA: Pokémon prevádzkuje niekoľko dní bezplatnú distribúciu Victini

^