1. októbra vydanie pre Phantom Hourglass; stylus s obmedzenou edíciou s registráciou

^