>

Nová šou League of Legends Arcane je prekvapivo naozaj dobrá

^