Pán Resetti je voliteľný v New Leaf vďaka plačúcim fanúšikom

^