Moderné Warfare 2 špecifikácie PC: 3 GHz, 16 GB inštalácia? (Update)

^