MineCon 2016 je neskutočným obrazom toho, ako ďaleko sa séria dostala

^