Tu vyzerá, ako vyzerá veža Sega Mini „Tower of Power“ (ktorá sa nepredáva na západe) zblízka

^