God of War: Nanebovstúpenie súdu Archimeda o vzostupe

^