Podpora znaku Fire Emblem amiibo pre kódové meno: S.T.E.A.M. nepridáva veľa

^