Etrian Odyssey X (Cross) ohlásený, bude „úplne posledným úplne novým titulom“ pre 3DS

^