Program Dota 2 získava režim co-op na podporu Medzinárodného 2017

^