„Desert Bus for Hope“ sa vchádza do jeho desiateho roku

^