(Aktualizácia) Call of Duty: Modern Warfare je inštalácia 175 GB na PC

^