Ashly Burch, Toby Fox a Mike Z sa pripojili k tímu Hlboká strata času

^