20-ročný japonský rozhovor Mario Mario 64 sa konečne preloží

^