Viac Unixových filtrov a AW, príkazov Sed v spracovaní textu

^