Nová expanzia Final Fantasy XIV bude mať útok typu NieR

^